Tıkla Ara!
Çift yoğuşmalı kombi nedir?

Çift yoğuşmalı kombi nedir?

Doğalgazla çalışan yanıcı cihazlarda, doğalgazın yanmasıyla elde edilen enerji kullanılır. Ayrıca bu yanmanın sonucunda karbon monoksit” (CO) ve “azot oksit” (NOx)  gazları da atık gaz olarak açığa çıkarlar.Açığa çıkan bu atık gazların ısısından da faydalanma düşüncesinden hareketle “yoğuşmalı kombiler” tasarlanmış ve geliştirilmiştir.Yoğuşma özelliği olmayan kombilere sıklıkla “konvansiyonel kombiler” denmektedir. Konvansiyonel kombilerde iki eşanjör bulunur. Bunlardan ilki brülörün hemen üzerinde yer alan alevle direk temas eden “primer eşanjördür”. Bir diğer eşanjör ise “plakalı eşanjördür”. Plakalı eşanjör primer eşanjörden beslenir. Yani alev önce primer eşanjördeki suyu ısıtır, ısınan bu su ile de şebekeden plakalı eşanjöre giren soğuk su ısıtılarak sıcak kullanım suyu elde edilir. Bu nedenle bu eşanjörlere “sekonder eşanjör” de denir. Aşağıda konvansiyonel kombilere ait şemada tüm parçalar isimleriyle gösterilmiştir.Eşanjör ve plakalı eşanjörün konumları belirlenmiştir.

Konvansiyonel kombilerde eşanjörlerin görevleri ve kombi içindeki konumlarını bu şekilde belirttikten sonra artık konumuz olan yoğuşmalı kombiler, tam yoğuşmalı kombiler ve bu kombilerin eşanjör sistemlerine geçebiliriz. İlk olarak  yoğuşmalı kombiler ve bu kombilerde yer alan “turbo eşanjörlerden”  bahsedelim. Yoğuşmalı kombilerde,  konvansiyonel kombilerdeki iki eşanjöre ilave olarak yoğuşmanın gerçekleştiği üçüncü bir eşanjör daha vardır. Bu eşanjöre “turbo eşanjör” denir.Konumu fan motorunun yer aldığı üst kısımda fan motorunun hemen yanındadır.

+14 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.